O mnie

dr Bartosz Kniażewski - specjalista ginekolog-położnik
dr n. med. Bartosz Kniażewski

 

Przez 15 lat pracowałem w Oddziale Klinicznym Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej ŚUM w Bytomiu, na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta. Pracowałem również w Katedrze Patofizjologii ŚUM w Zabrzu.

W oddziale Klinicznym w Bytomiu wyszkoliłem się m.in. w pełnym zakresie ginekologii operacyjnej, z największymi operacjami onkologicznymi i laparoskopią włącznie. W czasie pracy w Bytomiu uzyskałem I i II stopień specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa.

Posiadam stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Od 2001 r. jestem ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich, gdzie wykorzystuję zdobyte doświadczenie, m.in. wykonuję największe operacje onkologiczne.

miasto-kobiet
Program TVN „Miasto Kobiet”, w którym wystąpiłem w roli eksperta w dziedzinie ginekologii plastycznej.

W gabinecie w Siemianowicach Śląskich, w Prywatnym Szpitalu Weiss Klinik w Chorzowie oraz w Centrum Medycznym Angelius w Katowicach-Ochojcu przeprowadzam zabiegi w zakresie ginekologii plastycznej/estetycznej. Zajmuję się także leczeniem wysiłkowego nietrzymania moczu za pomocą wszczepiania taśm syntetycznych (TOT).

Byłem uczestnikiem wielu krajowych i zagranicznych zjazdów, sympozjów naukowych, a także wielu szkoleń, kursów i warsztatów, w tym w zakresie ginekologii plastycznej/estetycznej.

Mój dorobek naukowy to ok. 40 publikacji w krajowej i zagranicznej literaturze fachowej.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej.

Certyfikaty

2015.11

2015.06-kongres

2013.06

2013.03-gp-2

ptgp

2013.02-gp-1

2012.10-laur

2012.10-alinsod