Leczenie torbieli/ ropnia gruczołu Bartholina

Proponuję nowatorską metodę leczenia torbieli i ropni gruczołu Bartholina – za pomocą cewnika z balonikiem.

Gruczoły Bartholina

Gruczoły Bartholina, czyli gruczoły przedsionkowe większe, leżą wewnątrz warg sromowych mniejszych, w ich przyśrodkowo-dolnej części. Nazwa pochodzi od nazwiska odkrywcy – jako pierwszy organ ten opisał w XVIII wieku duński anatom Caspar Bartholin. Przewody wyprowadzające tych gruczołów uchodzą na ściankach bocznych przedsionka pochwy. W czasie podniecenia seksualnego gruczoły te wytwarzają śluz sprawiając, że wejście do pochwy staje się wilgotne i śliskie.

Dość często dochodzi do ich zapalenia, zazwyczaj jednostronnie. Zapalenie gruczołu Bartholina to choroba występująca najczęściej między 20. a 40. rokiem życia. Spowodowana jest przeważnie przez gronkowce, paciorkowce lub ziarenkowce (gonokoki), które, po wniknięciu przez przewody wyprowadzające, wywołują stan zapalny gruczołu Bartholina.

W przebiegu choroby dochodzi zazwyczaj do zatkania ujścia gruczołu, nagromadzenia treści ropnej i powstania bardzo bolesnego ropnia. Następnie może dojść do perforacji i wycieku ropy do przedsionka pochwy lub na powierzchnię skóry. Może też dojść do zamknięcia światła przewodu wyprowadzającego bez zapalenia. Wówczas powstaje torbiel gruczołu Bartholina.

Doraźne leczenie ropnia gruczołu przedsionkowego większego polega na jego nacięciu i opróżnieniu treści ropnej oraz na antybiotykoterapii. Nacięcie pozwala opróżnić ropień i ulżyć kobiecie. Jednak takie nacięcie szybko zarośnie i znów zacznie zbierać się treść ropna.

Bardziej skuteczna jest marsupializacja ropnia lub torbieli, polegająca na wycięciu okienka w ścianie ropnia/torbieli i obszyciu brzegów wytworzonego otworu. To ma zapobiec zarośnięciu otworu, jednak w znacznym procencie otwór zarasta i torbiel się odnawia. Bardziej radykalną i skuteczną metodą jest wyłuszczenie czyli wycięcie całej torbieli, a więc całego gruczołu. Ta metoda pozbawia kobietę gruczołu, który, jak już wspomniałem, ma istotne znaczenie.

Kilka lat temu opracowano metodę leczenia, która jest bardzo skuteczna, zachowuje gruczoł Bartholina i zapobiega zarośnięciu otworu odprowadzającego treść. W metodzie tej wykorzystuje się specjalny cewnik z balonikiem.

Leczenie torbieli/ ropnia gruczołu Bartholina za pomocą balonika

Ogólnie metoda ta polega na wprowadzeniu do światła torbieli specjalnego cewnika z balonikiem, który ma pozostać w tym miejscu 5-6 tygodni. Po tym okresie wyjmuje się cewnik. Proces leczenia jest zakończony.

Stosuje się tu się oryginalny cewnik przystosowany do tej procedury. Od czasu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej cewniki te stały się niedostępne. W związku z tym opracowałem metodę, w której zastosowałem inny cewnik. Istota metody jest taka sama, jednak stosowany cewnik zostaje w trakcie procedury odpowiednio dostosowany, zmodyfikowany. Skuteczność tej metody jest porównywalna z oryginalną.

Po kilku miesiącach niemożności zdobycia oryginalnych cewników do leczenia torbieli gruczołu Bartholina udało mi się dotrzeć do producenta w USA i ponownie dysponuję tymi cewnikami. Swoją metodę trzymam „na czarną godzinę” gdyby znowu były problemy.